Op welk telefoonnummer kunnen we u bereiken?

* Verplicht veld
Home / Disclaimer

Disclaimer

Ooglaserselect staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 30230131.

Ooglaserselect streeft ernaar de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Desondanks kan Ooglaserselect niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor aan deze site verbonden externe sites en/of documentatiemateriaal dat door Ooglaserselect is verstrekt.

In geen enkel geval is Ooglaserselect aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere manier door Ooglaserselect verstrekt.

Ooglaserselect is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Ooglaserselect kan de informatie op deze website zonder verdere aankondiging wijzigen.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van door Ooglaserselect verstrekte informatie hetzij via deze website, hetzij op enige andere wijze, is het Nederlands recht van toepassing.

http://www.ooglaser-select.nl/boek-nu-een-vooronderzoek/

Cookies | Disclaimer | Partners | Site map

© 2012 Ooglaser-Select.nl. All rights reserved.