Op welk telefoonnummer kunnen we u bereiken?

* Verplicht veld
Home / Ooglaseren / Verklarende woordenlijst / Hoe verloopt een uitgebreid ooglaser vooronderzoek?

Hoe verloopt een uitgebreid ooglaser vooronderzoek?

Een uitgebreid vooronderzoek biedt u zekerheid of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling. U hoort na dit uitgebreide vooronderzoek van 120 minuten direct of uw ogen geschikt zijn.

Voordat u een uitgebreid vooronderzoek bij ons kunt boeken dient u in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Tijdens het uitgebreid ooglaser vooronderzoek zullen een geavanceerde metingen worden uitgevoerd, dit onderzoek geeft 100% zekerheid over de geschiktheid van uw ogen voor een ooglaserbehandeling.

Hoe verloopt een uitgebreid vooronderzoek?

Als eerst is het van belang dat u indien u lenzen draagt er rekening mee houdt dat zachte lenzen minimaal twee weken van te voren uitgenomen dienen te worden, harde lenzen dienen minimaal vier weken van te voren worden uitgenomen. Draagt u een bril dan kunt u direct terecht bij onze kliniek voor een uitgebreid vooronderzoek.

De stappen in het vooronderzoek:

1. Oogafwijking vaststellen
2. Microscopisch onderzoek
3. Stereoscopisch onderzoek
4. Evaluatie van de onderzoeksresultaten

Stap 1 De oogafwijking vaststellen:

Om zeker te zijn of u geschikt bent voor een ooglaserbehandeling dienen verschillende controles plaats te vinden. Deze controles beginnen met het vaststellen van de afwijking(en) die aanwezig zijn in de ogen. Deze controle gebeurd op dezelfde manier als een optometrist dit doet met behulp van verschillende meetinstrumenten, voornamelijk gebeurd dit met computergestuurde apparaten. Als de oogafwijking(en) zijn vastgesteld worden deze uitkomsten met u besproken en wordt gekeken of ooglaseren deze afwijking(en) kan verhelpen.

Stap 2 Microscopisch onderzoek:

Vervolgens vindt het microscopisch onderzoek (biomicroscoop) plaats. Tijdens dit onderzoek worden de oogleden, het bindvlies, het hoornvlies, het regenboogvlies en de ooglens duidelijk in kaart gebracht. Om dit onderzoek zorgvuldig te kunnen doen is het van belang dat de pupillen worden verwijdt met speciale oogdruppels.

Stap 3 Stereoscopisch onderzoek:

Na het microscopisch onderzoek volgt het stereoscopisch onderzoek van de ogen. In het stereoscopisch onderzoek worden het netvlies en de oogzenuwen onderzocht. De oogdruk en de traanfilmkwaliteit worden tevens gecontroleerd.

Stap 4 Evaluatie van de onderzoeksresultaten:

Als de onderzoeken bekend zijn is er een compleet oogheelkundige beeld van uw gezichtsorgaan ontstaan. Eventuele bijzonderheden worden met u besproken door de oogarts. Deze resultaten zullen worden meegenomen in de uiteindelijke evaluatie van het vooronderzoek. Indien risicoverhogende factoren worden geconstateerd, zal een ooglaserbehandeling altijd worden afgeraden. Als de oogarts u geschikt vindt voor behandeling, wordt samen met u de meest geschikte behandelmethode gekozen (EPI-Lasik of LASEK eventueel met een Wavefront CustomVue optie).

Klik hier om direct een uitgebreid vooronderzoek te boeken.

http://www.ooglaser-select.nl/boek-nu-een-vooronderzoek/

Cookies | Disclaimer | Partners | Site map

© 2012 Ooglaser-Select.nl. All rights reserved.